Phòng khám Sản phụ khoa - Nam khoa Chất lượng cao 36 Ngô Quyền

Địa chỉ : 36 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

SĐT: 024 3825 5599 - 0123 6633 399

Xe Bus: 02 - 04 - 08 - 09 - 11 - 31 - 34 - 36 - 40 - 45 - 49